Travstevnet 30. august 2014 avlyses
Travstevnet kolliderer med Nessebys største marked, Vuonnamarkanat som avvikles samme dag som det planlagte travstevnet.

Så og si alle stevnefunksjonærene i travlaget vårt er engasjert i markedsarrangementet.
Vuonnamarkanat er blitt et så populært marked at det tiltrekker veldig mye folk og dermed ville det blitt lite publikummere på stevnet.

På travlagsamlinga i Sør Varanger var det enighet om at  travlagene  i Finnmark kan samarbeide om avviklingen av høstens resterende travstevner. Vi kommer tilbake med liste over de resterende planlagte stevnene.Publisert: 19.08.2014
Publisert av: Mihkku