ÅRSMØTE
Innkomne saker må være styret i hende innen 21.01.14.

I DEANU JA VARJJAT DOALVESEARVI /TANA OG VARANGER TRAVLAG 26.01.14 KL. 19.00 PÅ NESSEBY OPPVEKSTSENTER, VARANGERBOTN.
    • ÅRSMØTE SAKER
    •  INNKOMNE SAKER, må være styret i hende innen 11.01.14.


Styret.Publisert: 16.01.2014
Publisert av: Mihkku