Styremøte i Tana og Varanger 16.12.13

16.12.13: Styremøte i Tana og Varanger travlag hos Wenche Pettersen kl.18.10.

Tilstede: Øystein, Wenche, Gladys. Kicki var med på åpen telefon.

Aktiviteter med ponniene 2014: Forsøke å få med de lyngshestene som er i Nesseby. Intensjon: ponnikurs etter jul. TVT har ingen aktive ponnier pr.nå.

Info fra ponniseminaret:
    • regelendring: Man må være 12 år for å kjøre B-ponni. Gjelder fra 1.1.2015.
    • Nytt styre: Kicki er fortsatt leder.

Årsmøte: 26.01.14. Gladys lager innkalling, som sendes ut til Øystein, Kicki og Wenche. Denne legges på hjemmesida, sendes videre som mail og settes opp som plakater. Vanlige årsmøtesaker. Styret må møtes i forkant for årsmøtet.

Terminlista: Vi har 3 pengeløp. Terminlista legges på hjemmesida når DNT har godkjent den.

Banebygging: bjelkelaget er satt opp. Vegger kan settes opp til våren. Vi har ikke lyktes med dugnadsarbeidet. Vi er få personer i travlaget. Til neste vår/sommer må vi betale for hjelp, og få ferdigstilt bygget. Styret savner info om det som har skjedd på banen i høst. Styret må være bedre på å gi info til hverandre. Regningene som er kommet i år, må betales ut. Men for 2014 og årene framover- må alt som skal betales for være avklart på forhånd. Øystein lager ny kostnadsplan og søker Sparebanken om midler.

Medlemsrekruttering: Wenche, Kicki og Gladys går gjennom medlemslista en ettermiddag etter jul. Be om støttemedlemmer på travløpene våre.
Sammenslåing SVT/TVT: enstemmighet fra styret, men:
    • Styret må bestå av representanter fra begge lag.
    • Vi må få beholde antallet løp som i dag, med pengestøtte.
    • Funksjonærer fra begge lag deltar på løpsdagene
    • Ekstern regnskapsfører?

Møtet ble avsluttet kl. 18.45
Gladys BerntsenPublisert: 16.01.2014
Publisert av: Mihkku